Ο σκοπός μας

Ο σκοπός του συλλόγου είναι

1. Να συγκεντρώνει πληροφορίες από έγκυρες και αναγνωρισμένες επιστημονικές πηγές σχετικά με την αξία, τη χρησιμότητα, την ασφάλεια και τους κινδύνους του εμβολιασμού σε εγκύους, βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και υπερήλικες.

2. Να εξετάζει τη διεθνή βιβλιογραφία για την ιστορία και τις επιπτώσεις των μαζικών εμβολιασμών στη διάρκεια του χρόνου και σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

3. Να προάγει με νόμιμα μέσα την ελεύθερη επιλογή εμβολιασμού ή μη και τη μη υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε οποιαδήποτε ανθρώπινη ομάδα.

4. Να συγκεντρώνει μαρτυρίες γονέων για τις βλάβες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί τα παιδιά τους από τον εμβολιασμό σε οποιοδήποτε ηλικία, όπως και μαρτυρίες ενηλίκων που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί βλάβη από εμβολιασμό.

5. Να παρέχει έγκυρη ενημέρωση και ψυχική υποστήριξη σε οικογένειες και άτομα που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ή πιθανολογούν ότι έχουν υποστεί ή θα υποστούν βλάβη από εμβολιασμό.

6. Να συγκεντρώνει πληροφορίες και να παρέχει ενημέρωση σχετικά με το νομικό καθεστώς: α) για τους εμβολιασμούς στη βρεφική και παιδική ηλικία σε σχέση με την υποχρεωτική φοίτηση στο εκπαιδευτικό σύστημα β) σε σχέση με τη θέση εργασίας σε επαγγέλματα υγείας και γ) σε σχέση με τη στρατιωτική θητεία.

7. Να παρέχει νομική και οικονομική υποστήριξη σε τέτοιες περιπτώσεις εφόσον και στο μέτρο που οι πόροι του το επιτρέπουν.

8. Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με αντίστοιχες οργανώσεις καταναλωτών-ασθενών τόσο εντός της ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τρίτες χώρες εντός της Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοϋποστήριξης σε σχέση με το αντικείμενο του σωματείου.

9. Να παρέχει πληροφόρηση από τις προαναφερθείσες πηγές στο ευρύτερο κοινό και να προάγει τη διάχυση αυτής της πληροφορίας με κάθε νόμιμο μέσο.

10. Να προάγει την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων όπως αυτά συνδέονται άμεσα από την επιλογή εμβολιασμού ή μη ανηλίκων και ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα να θωρακίζει και να διαφυλάσσει τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία επιλογής, τη μη επιβολή εμβολιαστικών προγραμμάτων, την αυτονομία του ατόμου και την αυτοδιάθεσή του.

11. Να συμμετέχει σε σχετικές με το αντικείμενο του συλλόγου δημόσιες διαβουλεύσεις και στην τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

12. Να διοργανώνει επιστημονικές ή μη ημερίδες σχετικά με το δικαίωμα στην επιλογή περί εμβολιασμού ή μη.

Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε ιατρική πράξη παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον/τη γιατρό σας. Η παρούσα ιστοσελίδα και το Σωματείο που τη διαχειρίζεται δεν φέρουν καμία ευθύνη.