Οι αρχές μας

Οι αρχές μας

Ο σύλλογος και η λειτουργία του διέπονται από τις αρχές της ισότητας των μελών, της άμεσης δημοκρατίας, του σεβασμού μεταξύ των μελών και της αλληλεγγύης, της αειφορίας, της μη διάκρισης των μελών και των ανθρώπων γενικότερα αλλά και της φυσικότητας του ανθρώπου, της ενσωμάτωσής του στο φυσικό περιβάλλον και της αυτοδιάθεσης του σώματός του.

Ο κάθε ενήλικας πολίτης είναι υπεύθυνος για την υγεία του και τη φροντίδα της και ο κάθε γονέας είναι αστικά υπεύθυνος, όπως ορίζει ο νόμος, για την υγεία και τη φροντίδα του παιδιού του. Ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση και ο δικαίωμα να παίρνει έλλογες και συνειδητές αποφάσεις για την υγεία του και την υγεία του παιδιού του, εφόσον αυτές δεν είναι παράνομες και δε βλάπτουν αποδεδειγμένα έννομο δικαίωμα τρίτου προσώπου.

Οι ιατρικές πράξεις ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όπως άλλωστε ορίζει και το Σύνταγμα της Ελλάδος και η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εφόσον οι εμβολιασμοί είναι αδιαμφισβήτητα ιατρικές πράξεις, θεωρούμε ότι, ως ισότιμοι πολίτες του ελληνικού κράτους έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να συναινέσουμε ή να αρνηθούμε τη διενέργεια τους στο πρόσωπο μας και στο πρόσωπο των παιδιών μας.

Πιστεύουμε δε ότι αυτή η επιλογή μας δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, και είμαστε σε θέση να την υποστηρίξουμε με επιστημονικά στοιχεία και σε κάθε δημόσια και ανοιχτή συζήτηση.

Θεωρούμε επίσης ότι οι εμβολιασμοί, βάσει και των έως τώρα αποδεδειγμένων στοιχείων με τις συνεχείς ανακλήσεις παιδικών εμβολίων και της καταγεγραμμένες βλάβες που έχουν προκαλέσει αλλά και της ηθικής της εποχής μας που συχνά προτάσσει το οικονομικό συμφέρον σε βάρος του ανθρώπου και αποδεικνύεται από την κατάχρηση των κάθε είδους φαρμάκων και τη διαπλοκή των φαρμακευτικών εταιρειών με κράτη και ιδιώτες, δεν είναι τόσο αθώοι ενώ συχνά εξυπηρετούν καθαρά κερδοσκοπικούς σκοπούς σε βάρος της ατομικής και δημόσιας υγείας.

Τέλος θεωρούμε, ότι ο άνθρωπος, από την εξέλιξή του ως σκεπτόμενο ον, έχει την απόλυτη ελευθερία στους τομείς της φιλοσοφικής, πολιτικής και ιατρικής σκέψης. Στα πλαίσια αυτά, έχει κάθε ενήλικο άτομο για τον εαυτό του αλλά και σύμφωνα με το νόμο και τον Αστικό Κώδικα για κάθε άλλο πρόσωπο του οποίου ασκεί την επιμέλεια ή την επιτροπεία το δικαίωμα στην επιλογή των ιατρικών παρεμβάσεων στο σώμα του και των μεθόδων πρόληψης ή θεραπείας που ενδεχομένως να αναζητήσει.

Εν κατακλείδι, είναι θεμιτό να αναγνωρίσουμε ότι το Σωματείο μας δεν επιβάλλει τις ιδέες του, σέβεται την ατομική επιλογή και τη σκέψη του κάθε ατόμου αλλά υπάρχει προς διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών του που συμπίπτουν με βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Για οποιαδήποτε ιατρική πράξη παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον/τη γιατρό σας. Η παρούσα ιστοσελίδα και το Σωματείο που τη διαχειρίζεται δεν φέρουν καμία ευθύνη.